සිරස – ශක්ති සහන යාත්‍රාවට පරිත්‍යාග රැසක්

සිරස – ශක්ති සහන යාත්‍රාවට පරිත්‍යාග රැසක්

By Kumudu Jayawardana

31 Oct, 2014 | 10:36 am

නාය යාම්, පස් කඳු කඩා වැටීම් හා අධික වර්ෂාවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක සිරස – ශක්ති සහන යාත්‍රාව සඳහා මේ වන විට පරිත්‍යාග රාශියක් ලැබෙමින් පවතී.

එම පරිත්‍යාග භාර දිය හැකි ස්ථාන මෙසේ ය.

1. සිරස ප්‍රධාන කාර්යාලය – බ්‍රේබෲක් පෙදෙස, කොළඹ 02
2. ස්ටයින් මැදිරි සංකීර්ණය – රත්මලාන
3. රාමක්‍රිෂ්ණ ශාලාව – වැල්ලවත්ත
4. විවේකානන්ද සභා ශාලාව – කොළඹ 13

පරිත්‍යාග කළ හැකි භාණ්ඩ:

ක්ෂණික නූඩ්ල්ස්, බිස්කට්, කිරිපිටි, සබන්, සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන, අලුත් ඇඳුම්, කොට්ට, ඇඳ ඇතිරිලි සහ පොරෝනා

මීට අමතරව, සිරස – ශක්ති සහන යාත්‍රාව සඳහා ලොරි රථ ලබා දීමෙන් ද ඔබට දායක විය හැක.

වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා 0114 896 896 දුරකතන අංකයට අමතන්න…

SY

SY2

SY3

SY4