සජින් ද වාස් තොත්ත බබානේ? මේ තියෙන්නේ විගණන වාර්තාව – වසන්ත සමරසිංහ (Special Report)

සජින් ද වාස් තොත්ත බබානේ? මේ තියෙන්නේ විගණන වාර්තාව – වසන්ත සමරසිංහ (Special Report)

By Chathuranga Rajapaksha

18 Oct, 2014 | 9:35 pm

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතාට එරෙහි එල්ලවී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු පළ කළ අදහස් මේ වනවිට දේශපාලන වේදිකාවේ උණුසුම් කතාබහට ලක්ව තිබේ.

ජිනිවා හී හිටපු නිත්‍ය නියෝජිත තමාරා කුනනායගම් මහත්මියසිය නිල නිවස ප්‍රතිසංස්කරණයේදී සිදුව ඇති අක්‍රමිකතා පිළිබඳව කරන අලද විගණන පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සජින් ද වාස් මහතා අතට පත් කළ බවට කළ හෙළිදරව්ව ගැන එම හමුවේදී අදහස් පළ කෙරිණ.