ගාල්ලට මහ වැසි: ගෙවල් 150ක් ජලයෙන් යට වෙයි

ගාල්ලට මහ වැසි: ගෙවල් 150ක් ජලයෙන් යට වෙයි

By Sagarika Chathumali

18 Oct, 2014 | 1:58 pm

අධික වැසි හේතුවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ යක්කලමුල්ල හා කඩවත්සතර ප්‍රදේශවල නිවාස 150 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ජලයෙන් යට වී තිබේ.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කළේ, එම ප්‍රදේශවල අඩි 4 ක පමණ උසට ජලය පිරී ඇති බව ය.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග කිහිපයක් ද ජලයෙන් යටවී ඇති බව අප වාර්තාකරුවෝ  පැවසූහ.