ඇමති රාජිත දර්ගා නගරයේදී රහසක් හෙළි කරයි (Video)

ඇමති රාජිත දර්ගා නගරයේදී රහසක් හෙළි කරයි (Video)

By Chathuranga Rajapaksha

18 Oct, 2014 | 5:03 pm

අළුත්ගම දර්ගා නගරයේ පිහිටි මස්ජිදුල් නූර් මුස්ලිම් දේවස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසු විවෘත කිරීම ඊයේ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ රාජිත සේනාරත්න මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළේය.