ආණ්ඩුව තුනෙන් දෙක හදා ගත්තු හැටි අනුර කුමාර කියයි (Video)

ආණ්ඩුව තුනෙන් දෙක හදා ගත්තු හැටි අනුර කුමාර කියයි (Video)

By Chathuranga Rajapaksha

18 Oct, 2014 | 7:16 pm

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදි ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක, අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඊයේ ‍කොළඹ පැවති සම්මන්ත්‍රණයක දී කරුණු පැහැදිලි කළේය.