අමෙරිකානු වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතයට තීරණාත්මක නැහැ- ප්‍රසාද් කාරියවසම් (VIDEO)

අමෙරිකානු වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතයට තීරණාත්මක නැහැ- ප්‍රසාද් කාරියවසම් (VIDEO)

By Sagarika Chathumali

18 Oct, 2014 | 12:07 pm

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි මානව හිමිකම් ක්‍රියාවලියේ බලපෑම අවම කර ගැනීමට අමෙරිකාව සමග පුළුල් සබඳතා ගොඩනගමින් සිටින බව අමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ප්‍රසාද් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

තානාපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ නිව්ස්ෆස්ට්හි යුරේකා ගඟබඩ ඔහු සමග සිදු කළ විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ය.

ප්‍රශ්නය :- අමෙරිකාවේ ප්‍රතිපත්ති ඇතුළේ ශ්‍රී ලංකාව වාසිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්න මොනව ද? ඔබතුමා කරලා තියෙන්නේ

ප්‍රසාද් කාරියවසම් :-  අපි විශේෂයෙන්ම අපි මම දැන් ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා මාස තුනක් පමණයි වෙන්නේ. මේ දක්වා අමෙරිකාවේ කොංග්‍රස් සාමාජිකයන් 40ක් පමණ මං හම්බවෙලා තියෙනවා. හම්බවෙලා ඔවුන්ට අපේ රටේ ඇත්ත තත්ත්වය පැහැදිලි කරදීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ අතර අමෙරිකාවේ ප්‍රතිපත්තිය කොංග්‍රස් එකේ සාමාජිකයන් සහ ඔවුනගේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ධවල මන්දිරයේ, ඔය තුන් කට්ටිය අතර තුර තුන් කට්ටියෙන්ම යම් කිසි බලපෑමක් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්තියට. ඉතිං මගේ උත්සාහය තමයි ඔය තුන් කොට්ඨාසයක් සමඟම සාකච්ඡා පැවැත්වීම. සහ ඔවුන්ට දේවල් දැනුම්දීම. ලංකාවේ තියෙන ඇත්ත තත්ත්වය. ඉතිං ඒක මං කරගෙන යනවා.

ප්‍රශ්නය :- තානාපතිතුමනි, ඇයි මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ඇතුළේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කරන මට්ටමක් දක්වා ඒ කියන්නේ අයහපත් තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ? හේතුව මොකක් විදියට ද ඔබතුමා දකින්නේ?

ප්‍රසාද් කාරියවසම් :- අපේ හැඟීම නම් ඒකට පළවෙනි හේතුව රජයට විරෝධ දෙමළ අන්තවාදී කණ්ඩායම් අමෙරිකාවේ සහ කැනඩාවේ සිටින කණ්ඩායම් විසින් ගෙන ගිය දැවැන්ත ව්‍යාපාරය මත ඇතිවෙච්ච අපලදායී තත්ත්වයක් තමයි එම. මානව හිමිකම් සංවිධානයේ ඒ කටයුත්තට හේතුව. නමුත් අපිට එම කටයුත්ත අපිට හිතෙනවා. ඒක ලංකාවට ලොකු හානියක් නොවෙන විදියට අපිට ඒක මේ ගැන කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා අපේ හැඟීම.

ප්‍රශ්නය :- අපි දන්වා මාර්තු මාසය වන විට මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළ අපිට තීරණාත්මක යි. තානාපති විදියට ඔබතුමා මේ තත්ත්වය හඳුනගෙන තිබෙනවා ද?

ප්‍රසාද් කාරියවසම් :-  තීරණාත්මක කියන එක මට නම් තේරෙන්නේ නෑ.මොකක් ද? තීරණාත්මක කියලා කියන්නේ ඊළඟ මාර්තු මාසයේ මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් ඔවුන්ගේ රපෝර්තුවක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරනවා කවුන්සිල් එකට. ඒක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. මොකද අපි ඒ ඒ ක්‍රියාදාමය අපි හඳුන්වන්නේ අසාර්ථක සහ වැරදි ක්‍රියාදාමයක් කියලා. අපේ මතයේ ඉන්න හුඟාක් රටවලු ත් තිබෙනවා. ඉතිං එම නිසා අපි ඒක සලකන් නෑ තීරණාත්මක. ලංකාවේ අනාගතය තීරණාත්මක කර්තව්‍යක් කියලා අපි සලක්නෙ නෑ ඒක. නමුත් එයින් ඇතිවන ප්‍රතිවිපාක තිබෙනවා නම් අපි ඒවට අපි ලෑස්තියි. ප්‍රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න.

ප්‍රශ්නය :- කෙසේ හෝ අමෙරිකාව එම ස්ථානය දිනාගන්න ඔබතුමන්ලාගේ මොනවා හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනව ද?

ප්‍රසාද් කාරියවසම් :- විශේෂයෙන් ම කොංග්‍රස් සාමාජිකයන්ට ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීම. ඔවුන් සමඟ මැදිහත්වීමක් මාර්ගයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එම මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් කරන කටයුත්තු ගැන ප්‍රතිවිපාක අඩු කිරීමට.