ඩී.වී. උපුල්ට අධිකරණයේ පෙනී සිටින්නැයි නියෝග

ඩී.වී. උපුල්ට අධිකරණයේ පෙනී සිටින්නැයි නියෝග

ඩී.වී. උපුල්ට අධිකරණයේ පෙනී සිටින්නැයි නියෝග

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

29 Sep, 2014 | 4:54 pm

දකුණු පළාත් සභා අමාත්‍ය ඩී.වී. උපුල් මහතාට අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි, ‍නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

ඒ දියතලාවේදී සිදු වූ පහර දීමක් සහ අහසට වෙඩි තැබීමක් හේතුවෙනි.