දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ ම ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 50% ඉක්මවයි

දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ ම ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 50% ඉක්මවයි

දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ ම ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 50% ඉක්මවයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

20 Sep, 2014 | 3:12 pm

පස්වරු 2.00 වන විට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 60% සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද භාවිතය 54% ඉක්මවා තිබේ.

අද පෙරවරු 7.00ට ආරම්භ වූ මැතිවරණය පස්වරු 4.00ට අවසන් වේ.

මෙවර ඡන්දය භාවිත කිරිම සඳහා ඌව පළාතේ පුද්ගලයින් නව ලක්ෂ හතලිස් දෙදෙහස් හත්සීය තිස්දෙනෙක් සුදුසුකම් ලබා සිටියහ.

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කරන අපෙක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව 617කි.