ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම අවසන්

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම අවසන්

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම අවසන්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

20 Sep, 2014 | 4:04 pm

උදෑසන 7.00ට ආරම්භ වූ ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම පස්වරු 4.00ට අවසන් විය.

මධ්‍යස්ථාන 832කදී ඡන්ද විමසීම පැවැත් විය.

අපේක්ෂකයින් 617 දෙනෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා පැවති ඌව පළාත් ඡන්ද විමසීමට පුද්ගලයින් නව ලක්ෂ හතලිස් දෙදෙහස් හත්සීය තිස්දෙනෙක් සුදුසුකම් ලබා සිටියහ.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන්  පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 12ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 7ක්  මැතිවරණයට ඉදිරිපත් විය.

එම දිස්ත්‍රික්කයේ  මැතිවරණ කොට්ඨාස 3න් තෝරා ගැනීමට නියමිත මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 14කි.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද විමසීම මධ්‍යස්ථාන 318ක දී පැවැත් විණි.

මේ අතර බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවණ කොට්ඨාස 9න් මන්ත්‍රීවරුන් 18 දෙනෙකු තෝරා පත්කර ගැනෙනු ඇති.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 10ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 04 ක් මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටියේ ය.