අඟුලානේදී වෙඩි තබා පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කෙරේ

අඟුලානේදී වෙඩි තබා පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කෙරේ

අඟුලානේදී වෙඩි තබා පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කෙරේ

කර්තෘ Sagarika Chathumali

20 Sep, 2014 | 1:28 pm

මොරටුව අඟුලාන ප්‍රදේශයේ වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් ඇති බව ය.

වෙඩි තැබීම සිදු කරනු ලැබ ඇත්තේ, යතුරු පැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු විසිනි.