පාන් මිල අඩු වෙයි ද?

පාන් මිල අඩු වෙයි ද?

පාන් මිල අඩු වෙයි ද?

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

19 Sep, 2014 | 11:03 am

රජය විසින් විදුලිය ගාස්තු හා ඉන්ධන සඳහා දෙනු ලැබූ සහනය මත පාන් මිල අඩු කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, එම වාසිය තිරිඟු පිටි සමාගම් වෙත විශාල වශයෙන් ලැබී ඇති බව ය.

ඒ අනුව, තිරිඟු පිටි මිලෙහි අඩු කිරීමක් සිදු වුවහොත් බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් සංශෝධනය කළ හැකි බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

කෙසේ වෙතත්, ලැබී ඇති සහනය පාරිභෝගික ජනතාවට ලබා දිය හැකි ආකාරය කෙරෙහි අවධානය යොමුකර ඇතැයි බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ ය.