මව් සෙනෙහස අහිමි වූ හඳුන් දිවි පැටවුන් දෙදෙනෙක් (Video)

මව් සෙනෙහස අහිමි වූ හඳුන් දිවි පැටවුන් දෙදෙනෙක් (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

18 Sep, 2014 | 10:39 pm

සිය මවගෙන් වෙන් වී අතරමංව සිටි හඳුන් දිවි පැටවුන් දෙදෙනෙකු අද කිලිනොච්චිය වන නිලධාරීන් විසින‍් සොයා ගනු ලැබ තිබේ.

කිලිනොච්චිය වන රක්ෂිතයේදී වන නිලධාරීන්ට හමුවූ සති 3ක් පමණ වයසැති එම හඳුන් දිවි පැටවුන් දෙදෙනා මේ වනවිට සිටින්නේ රිටිගල ඇත් අතුරු සෙවනේ වනජීවි නිලධාරීන් භාරයේයි.

අද දහවල් පශු වෛද්‍යවරුන් විසින් එම පැටවුන් දෙදෙනා පරික්ෂාවට ලක් කර අතර ඔවුන් පවසන්නේ පැටවුන් දෙදෙනා විජලන තත්ත්වයක පසුවන බව ය.