රජයේ මුද්‍රණාලය තුළ උණුසුම් තත්ත්වයක්

රජයේ මුද්‍රණාලය තුළ උණුසුම් තත්ත්වයක්

රජයේ මුද්‍රණාලය තුළ උණුසුම් තත්ත්වයක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

27 Aug, 2014 | 3:25 pm

රජයේ මුද්‍රණාලය තුළ උණුසුම් තත්ත්වයක් හට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ,  මුද්‍රණාලයේ වෘත්තීය සමිති කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ බහින්බස් වීමක් දුරදිග යාමෙන් එම තත්ත්වය හටගෙන ඇති බව ය.

රජයේ මුද්‍රණාලයේ බලධාරීන් හා පොලීසිය මැදිහත්ව එය සමථයකට පත් කළ බව පොලීසිය  පැවසී ය.