බෝට්ටු අනවරසයෙන් පැමිණිය හොත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත නාවික හමුදාව ක්‍රියා කරනු ඇති – ධීවර අමාත්‍යාංශය

බෝට්ටු අනවරසයෙන් පැමිණිය හොත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත නාවික හමුදාව ක්‍රියා කරනු ඇති – ධීවර අමාත්‍යාංශය

බෝට්ටු අනවරසයෙන් පැමිණිය හොත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත නාවික හමුදාව ක්‍රියා කරනු ඇති – ධීවර අමාත්‍යාංශය

කර්තෘ Sagarika Chathumali

02 Aug, 2014 | 8:30 am

රාමේස්වරම් ධීවර බෝට්ටු  අනවරසරයෙන් කච්චතිව් දූපතට පැමිණිය හොත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත නාවික හමුදාව ක්‍රියා කරනු ඇති බව ධීවර අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ අතර රාමේස්වරම් සිට පවුල් 5000ක ධීවර පිරිසක් අද උදෑසන කච්චතිව් බලා පැමිණීමට සූදානම් බව තමිල්නාඩු ට්‍රෝලර් බෝට්ටු සුබ සාධක සංගමයේ හා ශ්‍රී ලංකා ඉන්දීය ධීවර සංගමයේ සභාපති එන්. දේවදාසන් පැවසී ය.

ඔවුන් මෙලෙස පැමිණීමට සූදානම් වී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ පසු බව ධීවරයින් සහ යාත්‍රා මුදා හරින ලෙස බල කරමිනි.