වෝඩ් පෙදෙසෙහි දැඩි රථවාහන තදබදයක්

වෝඩ් පෙදෙසෙහි දැඩි රථවාහන තදබදයක්

වෝඩ් පෙදෙසෙහි දැඩි රථවාහන තදබදයක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

23 Jul, 2014 | 3:17 pm

කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසෙහි මේ වන විට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබේ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, සරසවි සිසුන්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් වෝඩ් පෙදෙසෙහි රථවාහන ධාවනයට බාධා මතුව ඇති බව ය.