ඝන පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව කල් තියයි (VIDEO)

ඝන පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව කල් තියයි (VIDEO)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

23 Jul, 2014 | 6:25 pm

ඝන පූර්ණය නොමැතිකමින් පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරුවේ කල් තැබීමට සිදු විය.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ මේ හේතුවෙන් ජූලි වර්ජකයින් පිළිබඳ පැවති විවාදය අතරමග නවතා දැමීමට සිදු වූ බව ය.


මේ අතර ජූලි වර්ජකයින් පිළිබඳ විවාදයේදී එම අරගලයට දායක වූ වත්මන් ඇමතිවරුන් පවා සභාවේ නොසිටීම පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති පෙරමු‍ණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අප්‍රසාදය පළ කළේ ය.