මැලේසියානු ගුවන් යානයට එල්ල වූ ප්‍රහාරය තවමත් අභිරහසක් (Special Report)

මැලේසියානු ගුවන් යානයට එල්ල වූ ප්‍රහාරය තවමත් අභිරහසක් (Special Report)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

19 Jul, 2014 | 8:12 pm

නැගෙනහිර යුක්රේනයේදී, MH17 දරන මැලේසියානු ගුවන් යානයට එල්ල වූ ප්‍රහාරය තවමත් අභිරහසකි.

අමෙරිකාව, රුසියාව, යුක්‍රේනය ඇතුළු රටවල් රැසක් හෙළි කර ගැනීමට උත්සාහ දරන මේ ඛේදවාචකය පිළිබඳව නිව්ස්ෆස්ට් ගෙන එන තව ත් වාර්තාවකි මේ.