ඇමති තොන්ඩමන්ගේ පොරොන්දුවෙන් පසු කොට උඩ තිබූ කොටගල වැඩ යළි ඇරඹෙයි

ඇමති තොන්ඩමන්ගේ පොරොන්දුවෙන් පසු කොට උඩ තිබූ කොටගල වැඩ යළි ඇරඹෙයි

ඇමති තොන්ඩමන්ගේ පොරොන්දුවෙන් පසු කොට උඩ තිබූ කොටගල වැඩ යළි ඇරඹෙයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

16 Jul, 2014 | 6:01 pm

අත්හිටුවා තිබූ කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ සේවාවන් හෙට සිට යළි ආරම්භ කරන බව මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ශාන්ති සමරසිංහ මහත්මිය පවසන්නී ය.

ඇය ප්‍රකාශ කළේ, වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවාවන්ට බාධා වන අයුරින් කටයුතු නොකරන බවට අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතා පොරොන්දු වීමෙන් අනතුරුව එම තීරණයට එළැඹි බව ය.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී තොන්ඩමන් අමාත්‍යවරයා අදාළ පොරොන්දුව ලබා දී ඇති බව ද පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරිය කියා සිටියා ය.

කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ වෛද්‍යවරයකුට බැන තර්ජනය කළ බව කියන සිද්ධියක් මුල්කර ගනිමින් එහි සේවාවලින් වෛද්‍යවරු ඉවත්වීමට තීරණය කළහ.

ඒ හේතුවෙන් කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය යටතේ පවත්වාගෙන යන මෘත හා ළමා සායන 19 ක කටයුතු අඩාල විය.

යළි බාධා නොකරන බවට අමාත්‍යවරයා දුන් පොරොන්දුව වෛද්‍යවරුන්ට දැනුම්දීමෙන් අනතුරුව සේවා කටයුතු යළි හෙට සිට ආරම්භ කිරීමට ඔවුන් එකඟ වූ බව ද පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ශාන්ත සමරසිංහ මහත්මිය සඳහන් කළා ය.