දිස්ත්‍රික්ක 5කට නායයෑමේ අවදානමක්

දිස්ත්‍රික්ක 5කට නායයෑමේ අවදානමක්

දිස්ත්‍රික්ක 5කට නායයෑමේ අවදානමක්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

01 Jul, 2014 | 1:05 am

අඛණ්ඩව වැසි ඇඳ හැළුණහොත් නුවරඑළිය, මහනුවර, රත්නපුර, කෑගල්ල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල නායයෑමේ අවදානමක් පවතින බව ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.