ගහේ කටුවක් උල් කරන්න ඕනේ නෑනේ: මගේ පුතා දේශපාලනයට එනවා – ඇමති මර්වින් (Video)

ගහේ කටුවක් උල් කරන්න ඕනේ නෑනේ: මගේ පුතා දේශපාලනයට එනවා – ඇමති මර්වින් (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

01 Jul, 2014 | 12:54 am

අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා ඊයේ කොළඹදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට සහභාගි විය.

එහිදී අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා දේශපාලනයට එක්වන්නේදැයි මාධ්‍යවේදීයෙකු අමාත්‍යවරයාගෙන් විමසා සිටියේය.