කුරුණෑගල පොලීසියේ වැසිකිළියක් තුළදී පොලිස් සැරයන්වරයෙකු හිසට වෙඩි තබා ගනී

කුරුණෑගල පොලීසියේ වැසිකිළියක් තුළදී පොලිස් සැරයන්වරයෙකු හිසට වෙඩි තබා ගනී

කුරුණෑගල පොලීසියේ වැසිකිළියක් තුළදී පොලිස් සැරයන්වරයෙකු හිසට වෙඩි තබා ගනී

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

01 Jul, 2014 | 10:37 am

කුරුණෑගල පොලිස් ස්ථානයේ වැසිකිළියක් තුළදී පොලිස් සැරයන්වරයෙකු තම හිසට වෙඩි තබාගෙන තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කළ බව ය.

තුවාල ලැබූ පොලිස් සැරයන්වරයා හදිසි අනතුරු අංශයේ ප්‍රතිකාර ලබන බව කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසීය.

අද උදසන 8.30 ට පමණ සැරයන්වරයාගේ ගිනි අවියෙන් ඔහු හිසට වෙඩි තබාගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ ය.