ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් විමර්ශන සඳහා පත් කළ කමිටුවට බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රසාදය

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් විමර්ශන සඳහා පත් කළ කමිටුවට බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රසාදය

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් විමර්ශන සඳහා පත් කළ කමිටුවට බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රසාදය

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

26 Jun, 2014 | 5:14 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ බව කියන මානව හිමිකම් කඩවීම් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් විද්වත් පිරිසක් නම් කරනු ලැබීම පිළිබඳව බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ලේකම් විලියම් හේග් සතුට පළ කර තිබේ.

ඔහු නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ, එම විමර්ශන සඳහා සහය වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව ය.

මෙම විමර්ශන හරහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංහිඳියාවක් ඇති කිරීමට පළමු පියවර තැබිය හැකි බව ඔහු පෙන්වා දී තිබේ.

SOURCE: UK Government