අලුත්ගම සහ බේරුවල හානියට පත් ගොඩනැගිලිවල ඉදිකිරීම් හෙට සිට ඇරඹේ

අලුත්ගම සහ බේරුවල හානියට පත් ගොඩනැගිලිවල ඉදිකිරීම් හෙට සිට ඇරඹේ

අලුත්ගම සහ බේරුවල හානියට පත් ගොඩනැගිලිවල ඉදිකිරීම් හෙට සිට ඇරඹේ

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

26 Jun, 2014 | 3:51 pm

අලුත්ගම සහ බේරුවල ඇතුළු ප්‍රදේශවල හටගත් නොසන්සුන් තත්ත්වයෙන් හානියට පත් නිවාස හා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හෙට සිට ආරම්භ කෙරේ.

නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍ය ගුණරත්න වීරකෝන් මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සදහා යුධ, ගුවන් හා නාවික හමුදා කණ්ඩායම් 7ක් පත් කර ඇති බව ය.

ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත ඊ‍ට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 200කි.

අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ, කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳ තීරණවලට එළැඹුණු බව ය.

හානියට පත් ගොඩනැගිලි පිළිසකර කිරීම් මසක් ඇතුළත නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද අමාත්‍ය ගුණරත්න වීරකෝන් මහතා සඳහන් කළේය.