සජිත් ප්‍රේමදාස පාර්ලිමේන්තු විවාදය අතරතුර මුලාසනයේ අසුන් ගනී

සජිත් ප්‍රේමදාස පාර්ලිමේන්තු විවාදය අතරතුර මුලාසනයේ අසුන් ගනී

කර්තෘ Sagarika Chathumali

04 Jun, 2014 | 6:52 pm

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තු විවාදය පැවැත්වෙන අතරතුර මුලාසනයේ අසුන් ගත්තේ ය.

නියෝජ්‍ය කථානායක චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරු 1.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.

කථානායක, නි‍යෝජ්‍ය කථානායකවරයා හෝ කාරක සභා සභාපති හෝ නොමැති අවස්ථාවක විවාදය පැවැත්වෙන අතරතුර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකු සභාපති අසුනෙහි අසුන් ගනු ලබයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තු මුලාසනයේ අසුන්ගත් පළමු අවස්ථාව මෙය යි.