සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ‘ද ඩාර්ක් රූම්’ වැඩසටහන සමග එක්වෙයි (video)

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ‘ද ඩාර්ක් රූම්’ වැඩසටහන සමග එක්වෙයි (video)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

04 Jun, 2014 | 8:32 pm

ඩෙංගු රෝගීන් වැඩි වීම අවම කර ගැනීම සඳහා සියලු ම වගකිව යුතු සංවිධාන එක්විය යුතු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය පාලිත මහීපාල මහතා පවසයි.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරා මේ බව පැවසුවේ, පසුගිය දා මාධ්‍යවේදී සුමිත් අන්දරවැව සමග ‘ද ඩාර්ක් රූම්’ වැඩසටහනට එක්වෙමිනි.