ඕල්කට් මාවතේ ගාලු මුවදොර දෙසට මං තීරුව අවහිර වෙයි

ඕල්කට් මාවතේ ගාලු මුවදොර දෙසට මං තීරුව අවහිර වෙයි

ඕල්කට් මාවතේ ගාලු මුවදොර දෙසට මං තීරුව අවහිර වෙයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

28 May, 2014 | 3:09 pm

කොළඹ කොටුව ඕල්කට් මාවතේ ගාලු මුවදොර දෙසට මං තීරුව අවහිර වී තිබේ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, සම සෞඛ්‍ය උපාධිය වසර 3කට සීමා කිරීමට එරෙහි විරෝධතාවක් නිසා එම මං තීරුව අවහිර වී ඇති බව ය.