ඉන්දියාවේ ගිය ජනපති මාලදිවයින් ජනපති හමුවෙයි (PHOTOS/VIDEO)

ඉන්දියාවේ ගිය ජනපති මාලදිවයින් ජනපති හමුවෙයි (PHOTOS/VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

27 May, 2014 | 9:21 am

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ මාලදිවයින් ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන් මහතා අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ පැවැත්විණි.

එහිදී විෂය කරුණු ගණනාවක් සාකච්ඡා කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ ය.

මෙම හමුව සිදුවුණේ, ඉන්දියාවේ දිල්ලි නුවරදී ය.