සන්ධානයේ ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී මිහිමල් මුණසිංහ එජාපයට පනී

සන්ධානයේ ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී මිහිමල් මුණසිංහ එජාපයට පනී

සන්ධානයේ ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී මිහිමල් මුණසිංහ එජාපයට පනී

කර්තෘ Staff writer

22 May, 2014 | 11:37 am

තමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක් වූ බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී මිහිමල් මුණසිංහ මහතා පවසයි.

මිහිමල් මුණසිංහ මහතා ජාතික නිදහස් පෙරමුණ නියෝජන කරමින් පසුගිය පළාත් සභා මැතිවරණයේදි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ඌව පළාත් සභාවට තේරී පත්විය.

ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක්වූයේ අද පැවැති ඌව පළාත් සභා රුස්වීම අතරතුරයි.