රජයට එරෙහි විශ්වාසභංගයේ වාද විවාද (Video)

රජයට එරෙහි විශ්වාසභංගයේ වාද විවාද (Video)

රජයට එරෙහි විශ්වාසභංගයේ වාද විවාද (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 May, 2014 | 9:54 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ මත් උවදුර පාලනයට හා මර්දනයට, ආණ්ඩුව ක්‍රියා නොකිරීමට එරෙහිව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව අද  පරාජය විය.

යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 57ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 151ක් ලැබිණි.

ඒ අනුව රජයට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 94කින් පරාජය විය.

එහිදී පාර්ලිමෙන්තුවේදි ඇති වූ වාද විවාදවල දර්ශන පහත දැක්වේ.