රජයට එරෙහි එජාපයේ විශ්වාසභංග යෝජනාව ඡන්ද 94කින් පරාදයි

රජයට එරෙහි එජාපයේ විශ්වාසභංග යෝජනාව ඡන්ද 94කින් පරාදයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 May, 2014 | 5:38 pm

රජයට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 94කින් පරාජය විය.

යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 57ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 151ක් ලැබිණි.