ජාතික නිදහස් පෙරමුණට කොන්දක් නැහැ – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ (Video)

ජාතික නිදහස් පෙරමුණට කොන්දක් නැහැ – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

21 May, 2014 | 9:34 pm

අද විශ්වාසභංගයේදී ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ ක්‍රියා කලාපය පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් විවේචනාත්මකව අදහස් පල කළේය.