ගාලු පාරේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්

ගාලු පාරේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්

ගාලු පාරේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

07 May, 2014 | 4:20 pm

ගාලු පාරේ බම්බලපිටිය හා කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශවල දැඩි රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, සරසවි සිසු පා ගමනක් හේතුවෙන් මෙම රථවාහන තදබදය හට ගෙන ඇති බව ය.