කොළඹ පුරහල ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක්

කොළඹ පුරහල ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක්

කොළඹ පුරහල ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

07 May, 2014 | 2:37 pm

කොළඹ පුරහල  ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, සරසවි සිසු විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මෙලෙස රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන ඇති බව ය.