ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ඉවත නොදා භාර දෙන්න

ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ඉවත නොදා භාර දෙන්න

By Kumudu Jayawardana

08 May, 2014 | 9:13 am

ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපකරණවල අපද්‍රව්‍ය අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ඉවත නොදමන ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ය.

ඒ අනුව, ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ, එලෙස එක්රැස් කරන අපද්‍රව්‍ය වෙනත් රටවලට අපනයනය කිරීමට ද සැලසුම් කර තිබේ.