පොතුහැර දුම්රිය අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ නවතම තත්ත්වය (VIDEO)

පොතුහැර දුම්රිය අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ නවතම තත්ත්වය (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

30 Apr, 2014 | 3:03 pm

පොතුහැරදී දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටී අනතුර සිදුවූ ස්ථානයට අප මාණ්ඩලික වාර්තාකරු රුවන් සංජීව අද දහවල් ළඟා විය.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ, එම දුම්රිය මාර්ගය යළි සකස් කිරීමට තවත් පැය කිහිපයක් ගතවනු ඇති බව ය.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම සහ දුම්රිය බලධාරීන් පිරිසක් එම ස්ථානයට ගොස් පරීක්ෂා කළ බව ද අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ ය.