පොතුහැර දුම්රිය අනතුර සිදුවූ අවස්ථාවේ දර්ශන (VIDEO)

පොතුහැර දුම්රිය අනතුර සිදුවූ අවස්ථාවේ දර්ශන (VIDEO)

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

30 Apr, 2014 | 4:59 pm

පොතුහැර දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටුණු අවස්ථාවේ එම ස්ථානයේ දර්ශන රූගත කිරීමට U – reporter මොහොමඩ් සවුජාන් සමත් වී තිබේ.

එම අවස්ථාවේ තුවාලකරුවන් රෝහල් කරා රැගෙන යාමට ප්‍රදේශ වාසීන් යුහුසුලු වූ අයුරු එහි සටහන් වේ.