පොතුහැරදී දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටේ: තුවාලකරුවන් රෝහලේ

පොතුහැරදී දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටේ: තුවාලකරුවන් රෝහලේ

පොතුහැරදී දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටේ: තුවාලකරුවන් රෝහලේ

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

30 Apr, 2014 | 9:25 am

කුරුණෑගල, පොතුහැර ප්‍රදේශයේදී දුම්රිය දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබේ.

දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය ප්‍රකාශ කළේ, මෙම දුම්රිය දෙක පොතුහැර දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී මුහුණට මුහුණ ගැටී ඇති බව ය.

මෙසේ අනතුරට ලක්ව ඇත්තේ, වව්නියාව සිට මාතර දක්වා‍ ධාවනය වෙමින් පැවති දුම්රියක් සහ කොළඹ සිට පලෙයි කොටුව බලා ධාවනය වෙමින් පැවති දුම්රියකි.

තුවාලකරුවන් කුරුණෑගල රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය පැවසීය.