කුමාර් සංගක්කාර T20 තරගවලින් ඉවත් වීමේ ලිපිය භාර දෙයි

කුමාර් සංගක්කාර T20 තරගවලින් ඉවත් වීමේ ලිපිය භාර දෙයි

කුමාර් සංගක්කාර T20 තරගවලින් ඉවත් වීමේ ලිපිය භාර දෙයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

18 Apr, 2014 | 4:55 pm

ශ්‍රී ලංකා සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුමාර් සංගක්කාර පන්දු වාර 20 ජාත්‍යන්තර තරගවලින් නිල වශයෙන් සමු ගැනීම සඳහා අද සිය ඉවත් වීමේ ලිපිය භාර දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා වෙත අදාළ ලිපිය යොමු කර ඇත.

ඔහු දන්වා ඇත්තේ, පන්දු වාර 20 ජාත්‍යන්තර තරගවලින් ඉවත් වීම සඳහා සුදුසු වේලාව උදා වී ඇති බව ය.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පන්දු වාර 20 ජාත්‍යන්තර තරග 56කට සහභාගි වී ඇති ඔහු ලකුණු 1382ක් රැස් කර තිබේ.