සොලමන් දූපතේ තවත් භූමිකම්පාවක්

සොලමන් දූපතේ තවත් භූමිකම්පාවක්

සොලමන් දූපතේ තවත් භූමිකම්පාවක්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

13 Apr, 2014 | 9:24 pm

සො‍ලමන් දුපත්හි තවත්  භූකම්පාවක් හට‍ගෙන තිබේ.

එහි ප්‍රබලත්වය දැක්වුණේ රික්ටර් මාපකයේ ඒකක 7.5 ක් ලෙස ය.

සොලමන් දුපත්හි  ඊයේ දිනයේ ද මැග්නිටියුඩ් ඒකක 7.6ක භූමිකම්පාවක් හට ගත්තේය.