රම්බොඩ ඇල්ලට තරුණ ජීවිත 2ක් බිලිවෙති

රම්බොඩ ඇල්ලට තරුණ ජීවිත 2ක් බිලිවෙති

රම්බොඩ ඇල්ලට තරුණ ජීවිත 2ක් බිලිවෙති

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

13 Apr, 2014 | 8:39 pm

කොත්මලේ, රම්බොඩ ඇල්ලේ දිය නෑමට ගිය තරුණයින් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී මියගොස් තිබේ.