පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් වත්තල – මාබෝල උප සභාපති අත්අඩංගුවට

පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් වත්තල – මාබෝල උප සභාපති අත්අඩංගුවට

පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් වත්තල – මාබෝල උප සභාපති අත්අඩංගුවට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

13 Apr, 2014 | 5:35 pm

වත්තල – මාබෝල ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප සභාපති අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ පුද්ගලයෙකුට තියුණු ආයුධයකින් පහර දී තුවාල සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ය.