පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලොකු ලූණු ටොන් 80 ක් වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන්

පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලොකු ලූණු ටොන් 80 ක් වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන්

පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලොකු ලූණු ටොන් 80 ක් වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

05 Apr, 2014 | 3:33 pm

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලොකු ලූණු ටොන් 80 ක් වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ගබඩාවකින් සොයාගෙන තිබේ.

පාරිභෝගික අධිකාරියේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ප්‍රධානී රංජිත් වීරවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, එහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 60 ක් වන බව ය.

කන්ටේනර් දෙකක තිබී එම ලොකු ලූණු තොගය ‍සොයාගෙන තිබේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට පුද්ගලයින් තුන්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔවුන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිත බව පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

දුරකතනයෙන් ලද පැමිණිල්ලක් අනුව එම වැටලීම සිදුකර තිබේ.