පරිභෝජනයට නුසුදුසු දොඩම් ගෙඩි ලක්ෂ 2 ක් සොයා ගනී

පරිභෝජනයට නුසුදුසු දොඩම් ගෙඩි ලක්ෂ 2 ක් සොයා ගනී

පරිභෝජනයට නුසුදුසු දොඩම් ගෙඩි ලක්ෂ 2 ක් සොයා ගනී

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

04 Apr, 2014 | 8:05 pm

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු දොඩම් ගෙඩි ලක්ෂ 2 ක් වත්තල ප්‍රදේශයෙන් අද සොයා ගැනිණ.

එහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 80 කට අධික ය.

පරිභෝජනයට නුසුදුසු එම පළතුරු එළඹෙන උත්සව සමයේදී අලෙවි කිරීමට සුදානම් කර තිබූ බව පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

සමූපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ පාරිභෝගිකයින් මුලාවට පත් කරමින් කූට වෙළඳාම් සිදු කරන ව්‍යාපාරිකයින්ට එරෙහිව තරාතිරම නොබලා නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව ය.

උත්සව සමය ඉලක්ක කරමින් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන්නන් , වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳුන් සොයා දිවයින පුරා වැටලීම් සිදු කරන බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.