අද සහ හෙට වැසෙන පාසල්

අද සහ හෙට වැසෙන පාසල්

අද සහ හෙට වැසෙන පාසල්

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

27 Mar, 2014 | 9:52 am

ලබන සෙනසුරාදා පැවැත්වෙන බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම වෙනුවෙන් එම පළාත් දෙකෙහි පාසල් රැසක් අද සහ හෙට වසා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ලෙස භාවිත කෙරෙන සියලු පාසල් හෙට එනම් සිකුරාදා දිනයේ වසා දැමේ.

මේ අතර, ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ලෙස භාවිත කෙරෙන පාසල් අද සහ හෙට දෙ‍දින තුළ ම වසා දැමෙනු ඇත.

ඒ අනුව අද සහ හෙට දෙදින තුළ ම වසා තබන පාසල් මෙසේ ය.

බස්නාහිර පළාත:‍‍

කොළඹ – රාජකීය විද්‍යාලය, ඉසිපතන විද්‍යාලය, ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය

ගම්පහ – බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ

කළුතර – තිස්ස විද්‍යාලය

දකුණු පළාත:‍‍

හම්බන්තොට – හම්බන්තොට ජාතික පාසල

ගාල්ල – සවුත්ලන්ඩ් බාලිකා විද්‍යාලය