ශ්‍රී ලංකාව 3 වන තැනට

ශ්‍රී ලංකාව 3 වන තැනට

ශ්‍රී ලංකාව 3 වන තැනට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

03 Mar, 2014 | 3:02 pm

අන්තර්ජාතික එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලේඛනයේ ශ්‍රී ලංකාව 3 වන ස්ථානයට පැමිණ තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති ලකුණු සංඛ්‍යාව 111කි.

ලකුණු 117ක් ලබා ගත් ඔස්ට්‍රේලියාව ප්‍රථම ස්ථානයේ රැඳී සිටී.

ඉන්දියාව දෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටින අතර ඔවුන් හිමි කරගෙන ඇති ලකුණු ගණන 114කි.

අන්තර්ජාතික එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලේඛනයට පළමු වරට ඇෆ්ගනිස්ථානය ඇතුලත්ව තිබීම විශේෂත්වයකි.

ඔවුන් ලබාගෙන ඇති ලකුණු ගණන 32කි.

අන්තර්ජාතික එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලේඛනය පහත දැක්වේ.

ICC ODI Ranking newsfirst