වනාතමුල්ලේ ජවිපෙ රැස්වීමට පොලීසියෙන් බාධා (වීඩියෝ)

වනාතමුල්ලේ ජවිපෙ රැස්වීමට පොලීසියෙන් බාධා (වීඩියෝ)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

03 Mar, 2014 | 10:15 pm

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බොරැල්ල වනාතමුල්ල ප්‍රදේශයේ සංවිධානය කළ රැස්වීමකට පොලිසියෙන් බාධා එල්ල විය.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ දෙමටගොඩ පොලිසියේ නිලධාරින් රැස්වීම සූදානම් කර තිබූ ස්ථානයට පැමිණ මාර්ගය අවහිරවන ලෙස වේදිකාව සකසා තිබෙන බව පවසමින් එය ඉවත්කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටි බව ය.

පසු ව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ නියමය මත අදාළ ස්ථානයට පැමිණි නිලධාරියෙකු නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසු ව රැස්වීමට අවසර හිමි විය.