යාපනයේ ත් ගණිකා නිවාස දෙකක් වටලයි: 8ක් අත්අඩංගුවට

යාපනයේ ත් ගණිකා නිවාස දෙකක් වටලයි: 8ක් අත්අඩංගුවට

යාපනයේ ත් ගණිකා නිවාස දෙකක් වටලයි: 8ක් අත්අඩංගුවට

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

03 Mar, 2014 | 1:11 pm

යාපනය ප්‍රදේශයේ ගණිකා නිවාස දෙකක් වටලා කාන්තාවන් 5 දෙනෙකු ඇතුළු 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, අදාළ ගණිකා නිවාස අවන්හල් ලෙස පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව ය.

එම ගණිකා නිවාස පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ, අරිආලෙයි සහ නල්ලූර් ප්‍රදේශවල ය.

අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන්ගෙන් දෙදෙනෙකු උතුරු පළාතේ නොවන කාන්තාවන් බව පොලීසිය පවසයි.