නයිජීරියාවේ පාසල් සිසුන් 29ක් ඝාතනය කෙරෙති

නයිජීරියාවේ පාසල් සිසුන් 29ක් ඝාතනය කෙරෙති

නයිජීරියාවේ පාසල් සිසුන් 29ක් ඝාතනය කෙරෙති

කර්තෘ Sagarika Chathumali

25 Feb, 2014 | 7:40 pm

නයිජීරියාවේ යොබේ ප්‍රාන්තයේ පාසලකට එල්ල වූ වෙඩි ප්‍රහාරයකින් සිසුන් 29 ක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

බොකෝ හරාම් සටන්කාමීන් විසින් අදාල වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලැබ තිබේ.

ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති සියලුම දෙනා පිරිමි ළමයි වෙති.