ඇමති මෛත්‍රීගේ ගෙදර වැල මරා උපන් අලය

ඇමති මෛත්‍රීගේ ගෙදර වැල මරා උපන් අලය

කර්තෘ Sagarika Chathumali

12 Feb, 2014 | 4:10 pm

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා‍ගේ කොළඹ නිල නිවස පිහිටි ගෙවත්තෙන් කිලෝ 15ක අලයක් අද ගලවා තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ, මෙම අල විශේෂය 1976දී  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මෙරටට හඳුන්වා දුන් එෂුමා නමැති අල වර්ගය බව ය.

මෙම අල වර්ගය අමාත්‍යවරයාගේ නිල  නිවස පිහිටි ගෙවත්තේ සිටුවා ඇත්තේ, පසුගිය වසරේදී  ය.

අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසුවේ, වර්තමාන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාව සිටිය o තමන්  ගොවිතැන අතහැර නොමැති බව ය.