මුත්තයියා පාරේ වාහන ධාවන සීමා කෙරෙයි

මුත්තයියා පාරේ වාහන ධාවන සීමා කෙරෙයි

මුත්තයියා පාරේ වාහන ධාවන සීමා කෙරෙයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

12 Feb, 2014 | 4:39 pm

අද පස්වරු 4.00 සිට ලබන 16 වන දා දක්වා කොළඹ 2 මුත්තයියා පාරේ වාහන ධාවන සීමා කරන බව පොලීසිය පවසයි.

පොලීසිය රියැදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අදාළ කාලය තුළ එම මාර්ගය වෙනුවට විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස ය.

කොළඹ ගංඟාරාම විහාරස්ථානයේ නවම් මහා පෙරහැර හේතුවෙන් එලෙස වාහන ධාවනය සීමා කර ඇත.